Mötesplats för rådgivning inom de gröna näringarna

Branschråd för Lantbrukets Rådgivningsföretag är en ideell förening med syfte att vara en mötesplats för rådgivningsföretagen inom lantbruksbranschen. Vi skall gemensamt utveckla verksamheten inom rådgivningsområdet så att vi kan erbjuda våra lantbrukskunder en så bra rådgivning som möjligt. Branschrådet är öppet för samtliga företag som säljer rådgivning till lantbrukaren.

Aktuellt

Visa fler »